Yhteismusisointi liittyy olennaisena osana instrumenttitaitojen opetukseen koko opiskelun ajan siitä lähtien, kun instrumentin käsittelytaito sen mahdollistaa.  Opettaja suunnittelee yhdessä oppilaan kanssa lukuvuosittaisen ohjelman instrumenttitaitojen opetuksen yhteydessä tapahtuvasta yhteismusisoinnista ja kirjaa toteutuneen yhteismusisoinnin oppilaskohtaisesti opiskeluaikoineen päiväkirjaan.

Yhteismusisointia harjoitetaan lisäksi eri yhtyeissä, orkestereissa ja kuoroissa sekä erillisissä projekteissa, joihin oppilas on velvollinen osallistumaan oppilaan edistymisaste, opinto-ohjelma ja muut asiaan vaikuttavat tekijät huomioiden. Yhteismusisointia voidaan järjestää myös yhteistoiminnassa musiikkiluokkien, muiden oppilaitosten sekä muiden orkesterien ja kuorojen kanssa.

Rehtori päättää lukuvuosittain instrumenttitaitojen opetustuntien ulkopuolella tapahtuvasta yhteismusisoinnista opetuksen johtoryhmää kuultuaan.  Rehtori tai hänen valtuuttamansa apulaisrehtori, aineryhmän vastaava opettaja tai muu opettaja tekee päätöksen yleisiin yhteismusisointiryhmiin osallistumisesta oppilaan ikä, opintotaso, edistymisaste, opinto-ohjelma ja muut asiaan liittyvät seikat huomioiden. Opettaja tai yhteismusisoinnin ohjaaja pitää toteutuneesta yhteismusisoinnista oppilaskohtaista päiväkirjaa osallistumisaikoineen.