Musiikkileikkikouluun pääsevät kaikki alle kouluikäiset lapset. Musiikkileikkikoulussa on tavoitteellinen, asteittain etenevä opetussuunnitelma.

MASUMUSKARIT ODOTTAVILLE ÄIDEILLE

Musisoinnissa lähtökohtana on osallistujien omat musiikilliset taidot. Aikaisempaa kokemusta ei tarvita. Ryhmän voimana on myös vertaistuki erityisessä elämäntilanteessa.

Musiikkitoiminnassa korostuvat kuulon ja tuntoaistin roolit. Noin 18-viikkoisena sikiövauva aistii kosketuksen äidin vatsan pinnalla ja vastaa siihen. Loppuraskaudessa sikiövauva reagoi ääniin.

Tunneilla tutustutaan yhteismusisointiin omien taitojen pohjalta. Kosketuksen ja äidin liikkeen kautta tarjotaan vauvalle mahdollisuuksia hahmottaa ympäröivää maailmaa. Liikkuminen ryhmässä tehdään omaa kehoa kuunnellen.

Rentoudutaan musiikin, äänenkäytön ja erilaisten rentoutumisharjoitusten avulla. Pidetään mielessä myös tuleva synnytys.
Vauvan ympäröiminen musiikilla on kuin istuttaisi kukan ravinteikkaalle maaperälle.


    VAUVAMUSKARIT 

Nykytutkimus osoittaa, että jo vastasyntynyt vauva on taitava musiikin ja rytmin kuuntelija. Vauva kuuntelee  tarkasti erityisesti äidin laulua ja puhetta, sekä kykenee huomaamaan rytmissä ja melodiassa tapahtuvat pienetkin erot. Vanhemman oma laulu on lapselle tärkein.

Tunneilla luodaan myönteinen musiikkikuva ja hyvän olon tunteen saavuttaminen musiikin avulla, tuetaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta syli- ja kosketusleikein sekä kannustetaan vanhempaa ottamaan katsekontaktia vauvaan.

Vanhemman liikkuessa ja tanssiessa sylissä oleva vauva kokee musiikin sykkeen ja sen vaihtelut. Lauluja toistetaan useita kertoja monin eri työtavoin hyödyntäen eri aistikanavia, näin oppiminen on syvempää ja moniulotteisempaa.

Tunneilla luodaan rauhallinen tunnelma ja kuunteluympäristö, joka antaa lapselle tilaa havainnoida ja kokeilla sioita itse, omassa tahdissaan.


   1-VUOTIAAT

1-vuotias ottaa ensimmäisiä askeleita ilman tukea, harjoittelee syömään itse lusikalla ja juomaan kupista. Lapsi sanoo ensimmäiset merkitykselliset sanat ja nimeää vähitellen arkipäivän esineitä.

Tunneilla luodaan pohja varsinaisille musiikkileikkiryhmille lapselle tutun oman aikuisen kanssa tarjoamalla monipuolisesti erityylistä musiikkia klassisesta rytmimusiikkiin ja lastenlauluista kansanmusiikkiin.

Koetaan laulujen, lorujen ja musiikin syke liikkuen, körötellen, taputten ja soittaen itse ja yhdessä vanhemman kanssa. Tunneilla kannustetaan lasta toimimaan yhä itsenäisemmin osana ryhmää.

Lasta rohkaistaan itse kokeilemaan soittamista yhdessä ryhmän kanssa. Monia aistikanavia sekä monipuolisia työtapoja käyttäen musiikin oppiminen on moniulotteista ja opitut asiat painuvat tehokkaasti sekä lihasmuistiin että aivojen pitkäkestoiseen muistiin.


2-VUOTIAAT

2-vuotias heittää ja potkii palloa, kävelee portaita tasa-askelin, rakentaa 6-7 palikan tornin ja harjoittelee ympyrän piirtämistä. Lapsi haluaa kokeilla ahkerasti sellaisten asioiden tekemistä, mitä muutkin lapset tai aikuiset tekevät.

Tunneilla luodaan pohja varsinaisille musiikkileikkiryhmille lapselle tutun oman aikuisen kanssa tarjoamalla monipuolisesti erityylistä musiikkia klassisesta rytmimusiikkiin ja lastenlauluista kansanmusiikkiin.

Koetaan laulujen, lorujen ja musiikin syke liikkuen, körötellen, taputten ja soittaen itse ja yhdessä vanhemman kanssa. Tunneilla kannustetaan lasta toimimaan yhä itsenäisemmin osanan ryhmää.

Lasta rohkaistaan itse kokeilemaan soittamista yhdessä ryhmän kanssa. Monia aistikanavia sekä monipuolisia työtapoja käyttäen musiikin oppiminen on moniulotteista ja opitut asiat painuvat tehokkaasti sekä lihasmuistiin että aivojen pitkäkestoiseen muistiin.


3-VUOTIAAT

3-vuotias osaa vältellä törmäystä juostessaan ja harjoittelee yhdellä jalalla seisomista. Lapsi ottaa osaa keskusteluun ja kertoo tapahtuneesta, kysyy mitä, missä, kuka -kysymyksiä.

Tunneilla toimitaan itsenäisesti ilman vanhempia. Harjoitellaan kuuntelun taitoa erilaisten kuunteluleikkien avulla. Lasta rohkaistaan kokeilemaan soittamista yhdessä ryhmän kanssa.

Lasta rohkaistaan oman äänen käyttöön lauluissa ja loruissa. Loruttelu ja laulaminen auttavat lasta myös selkeämpään artikulointiin sekä kehittävät puheintonaatiota ja muistia. 

Harjoitellaan musiikissa esiintyviä käsitepareja hiljaa-voimakkaasti, hitaasti-nopeasti, korkea-matala, samanlainen-erilainen laulamalla, liikkumalla ja soittamalla.


4-VUOTIAAT

4-vuotias nousee portaita vuorojaloin, seisoo ja hyppää yhdellä jalalla. Lapsi piirtää ihmisen, jolla on pää, jalat, vartalo ja kasvonpiirteitä. Miksi-kuinka-milloin -kysymykset sekä erilaisten sanojen merkitykset kiinnostavat. 4-vuotias kuuntelee ja kertoo pitkiä kertomuksia sekoittaen joskus toden ja mielikuvituksen.

Tunneilla hyödynnetään lapsen kertynyttä sanavarastoa monisanaisempiin loruihin ja lauluihin. Pyritään löytämään yhteinen syke liikkeessä, laulussa ja soitossa. 

Harjoitellaan kaikurytmien ja rytmiostinatojen toistamista sekä musiikin käsitepareja hiljaa-voimakkaasti, hitaasti-nopeasti, korkea-matala, samanlainen-erilainen laulamalla, liikkumalla ja soittamalla.

Soitetaan yhdessä marakasseja, kapuloita, rumpuja, laattasoittimia ja boomwhackereita. Yhteismusisointi auttaa myös sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä.


5-VUOTIAAT

5-vuotias on aktiivinen ja taitava liikkuja, joka tanssii ja liikkuu musiikin mukana. 5-vuotias rakastaa kertomuksia ja esittää niitä yksityiskohtaisesti itse. Kehittynyt puhe ja ääntäminen helpottaa laulamista ja laulujen opettelua.

Tunneilla lasta rohkaistaan oman äänen käyttöön. Tutustutaan kanteleeseen ja nokkahuiluun. Harjoitellaan yhteisen sykkeen ja toistuvien rytmisten ostinatokuvioiden säilyttämistä liikkeessä, soitossa ja laulussa.

Yhteismusisoinnissa opetellaan kuuntelemaan muita ja odottamaan omaa vuoroa. Musiikkiliikunnassa harjoitellaan haastavampia koordinaatiota kehittäviä liikkeitä ja hahmotetaan tanssin, liikkeen sekä kuuntelun avulla musiikin muotoa tarkemmin.


KARUSELLI ESKARILAISILLE, 1. ja 2. LUOKKALAISILLE

Karusellissa soitetaan muskarissa opittuja lauluja ja tutustutaan monipuolisesti eri soittimiin: ukulele, kantele, nokkahuilu, laattasoittimet, rummut, erilaiset lyömäsoittimet. 

Tunneilla soitetaan paljon yhdessä ja erikseen. Karusellilaiset osallistuvat erilaisiin tapahtumiin ja järjestävät omia konsertteja ja soitinesittelyjä uusille ja muskarissa jo oleville lapsille.

Lapset saavat tunneilla tietoa musiikkiopistossa soitettavista instrumenteista, opiston pääsykokeista yms.