Muskari - laulun ja leikin seikkailumaa

Muskaritunneilla seikkaillaan musiikin maailmassa ja opitaan musiikin perustaitoja kokonaisvaltaisesti leikin, liikunnan, oman tekemisen ja tarinoiden kautta. Lapset pääsevät tutustumaan myös musiikkiopiston muuhun toimintaan ja saavat lähikosketuksen musiikin harrastamiseen.

Musiikki edistää lapsen oppimis- ja keskittymistaitoja. Ryhmässä toimiminen puolestaan edistää lapsen sosiaalisia yhteistyötaitoja. Lappeenrannan musiikkiopiston tarjoama varhaisiän musiikkikasvatus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää, opetussuunnitelman ohjailemaa toimintaa.

Muskari vahvistaa mm. lapsen hienomotoriikkaa, keskittymiskykyä, itsetuntoa, ilmaisukykyä ja ryhmätyöskentelytaitoja. Kaikki ovat taitoja, joista lapselle on hyötyä niin koulukäynnissä kuin missä tahansa harrastuksessa. Opiskelun vaikutus saattaa näkyä vasta myöhemmin elämässä esimerkiksi taideharrastuksena tai ammatinvalinnassa.

Opetuskertoja lukuvuoden aikana on yhteensä 32. Nämä sisältävät mm. joulu- ja kevätjuhlat sekä muut mahdolliset muskarin tapahtumat. Tapahtumat voivat olla mm. muskarin konsertteja, teemapäiviä sekä juhlia. Opettajasi tiedottaa näistä tapahtumista heti lukukauden alussa.


Käytännön pelisääntöjä

Tule ajoissa tunnillesi sekä hae lapsesi ajoissa pois. Opettaja luovuttaa lapsen ainoastaan huoltajalle tai muulle sovitulle hakijalle. Tule hakemaan lapsesi luokan edestä, sillä me emme laske lapsia yksin parkkipaikalle tai muihin opiston tiloihin.

Tunnilla on hyvä olla mukana tossut ja rento vaatetus. Lelut yms. tavarat kannattaa jättää naulakkoon odottamaan tunnin loppumista.

Pidäthän huolen että lapsesi on oikeassa ryhmässä. Suosittelemme 3-vuotiaiden ryhmään osallistuvia täyttämään 3 viimeistään elokuussa. Lapsen on helpompi olla ryhmänsä vanhimpia kuin nuorimpana pysyä muun ryhmän perässä. Poikkeustapauksista neuvottele suoraan lapsen ryhmän opettajan kanssa.

Mahdollisten hätätapausten ja tuntien peruuntumisen varalta musiikkiopiston toimistossa pitää olla päivitetyt yhteystiedot.


Muskarimaksut

Uusille muskarilaisille, jotka eivät ole aiemmin käyneet musiikkiopiston muskarissa, kaksi ensimmäistä käyntikertaa lasketaan tutustumiskerroiksi. Näistä kerroista ei peritä oppilasmaksua. Kolmannesta kerrasta alkaen peritään lukukausimaksu kokonaisuudessaan.

Jos oppilas keskeyttää muskarin lukukauden neljän (4) ensimmäisen opetuskerran aikana, hän maksaa 50 €. Viidennestä opetuskerrasta eteenpäin lukukausimaksu maksetaan kokonaisuudessaan. Tämä koskee uusia ja vanhoja muskarilaisia (johtokunnan päätös 5.3.2014). Oppilasmaksuja ositetaan vain jos opetus keskeytyy pitkäaikaisen (1 kk) sairauden (lääkärintodistus) tai paikkakunnalta muuton vuoksi.


Jos lapsi ei viihdy?

Muskari on kuten muutkin harrastukset, toisinaan lapsi tai hänen vanhempansa huomaavat, että se ei sovi juuri tälle lapselle tai ei kiinnosta riittävästi.
Viihtymättömyys saattaa näkyä lapsen harmina ja huonona olona tai purkautua tunneilla häiritsevänä käyttäytymisenä. Pyydämme, että otatte yhteyttä opettajaan, jos huomaatte, että lapsenne ei viihdy tunneilla. Kaikille osapuolille on hyödyllistä, että tilannetta pohditaan yhdessä ja etsitään sille ratkaisua.

Muskarissa kunnioitetaan lapsen yksilöllisyyttä ja ainutkertaista tapaa ilmaista itseään. Vanhempien kiinnostus ja kannustus kertovat lapselle, että hänen osaamistaan ja persoonallisuuttaan arvostetaan. Tie omaan taiteelliseen ilmaisuun on pitkä ja välietappeja on monta.


Allergiat ja muut huomioitavat seikat

Jos lapsellanne on jokin sairaus, allergia tai erityispiirre, toivomme, että ilmoitatte siitä opettajalle. Muutokset perhetilanteissa voivat herkistää lapsen mielen. Jos opettaja tietää asiasta, hän voi tukea lasta. Sairasta lasta ei pidä tuoda muskariin. Näin voidaan osittain välttää tautien leviäminen toisiin ryhmäläisiin ja opettajaan.