Muskari - laulun ja leikin seikkailumaa

Muskaritunneilla seikkaillaan musiikin maailmassa ja opitaan musiikin perustaitoja kokonaisvaltaisesti leikin, liikunnan, oman tekemisen ja tarinoiden kautta. Lapset pääsevät tutustumaan myös musiikkiopiston muuhun toimintaan ja saavat lähikosketuksen musiikin harrastamiseen.

Musiikki edistää lapsen oppimis- ja keskittymistaitoja. Ryhmässä toimiminen puolestaan edistää lapsen sosiaalisia yhteistyötaitoja. Lappeenrannan musiikkiopiston tarjoama varhaisiän musiikkikasvatus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää, opetussuunnitelman ohjailemaa toimintaa.