Lukukausimaksut 1.8.2022 alkaen

SOITINOPINNOT

Musiikkiopiston oppilas, pääaine 30 min, 173 € / lukukausi
Musiikkiopiston oppilas, pääaine 45 min, 250 € / lukukausi
Musiikkiopiston oppilas, pääaine 60 min, 326 € / lukukausi
Musiikkiopiston oppilas, sivuaine 30 min, 104 € / lukukausi

MUSIIKKIOPISTO EI OLE VELVOLLINEN KORVAAMAAN OPPILAAN OMISTA SYISTÄ PERUUTTAMAA SOITTOTUNTIA. PERUUTUKSEN SYITÄ VOIVAT OLLA ESIM. MATKA, SAIRASTUMINEN TAI POIKKEUKSELLISET KOULUAIKATAULUT. PIDEMMISSÄ POISSAOLOISSA JA PITKÄÄ TOIPUMISAIKAA VAATIVISSA SAIRAUKSISSA OTTAKAA YHTEYTTÄ REHTORIIN.

MUSKARI

Varhaisiän musiikkikasvatus (muskari), 45 min, 131 € / lukukausi - lappeenrantalaisille
Varhaisiän musiikkikasvatus (muskari), 45 min, 131 € + 26€ / lukukausi - ulkopaikkakuntalaisille

Soiva karuselli, 142 € / lukukausi - lappeenrantalaisille
Soiva karuselli, 142 € + 26 € / lukukausi - ulkopaikkakuntalaisille

Soitinvalmennus (viulu, sello, piano, harmonikka, kantele, taskutrumpetti ja taskuklarinetti), 163 € / lukukausi - lapeenrantalaisille

Soitinvalmennus (viulu, sello, piano, harmonikka, kantele, taskutrumpetti ja taskuklarinetti), 163 € + 26 € / lukukausi - ulkopaikkakuntalaisillemuut maksut

Ryhmäopetus 66 € / lukukausi
Opintojen keskeytys 25 € / lukukausi, opinnot voi keskeyttää yhdeksi vuodeksi. (1.8.2019 alkaen)
Musapaja, 10 kertaa / lukukausi, ryhmän minimikoko 5 oppilasta, 100 €
Ulkopuolisten tasosuoritus 60 €
Ulkopuolisten todistus 10 €
Kirjaamismaksu 10 €
Opintokortin uusiminen 5 €
Materiaalimaksu (1.8.2015 alkaen) 5 €
Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu 20 €


SOITINVUOKRA 1.8.2020 alkaen

Musiikkiopiston lainasoittimilla on vakuutusyhtiölle ilmoitettu vakuutusarvo. Uusi soitinvuokrakäytäntö on sidottu tähän vakuutusarvoon. Maksuportaat menevät seuraavasti:


vakuutusarvovuokra / lukukausi
0-700€
65€
700-1500€80€
1500-2000€95€
2000-4000€110€
4000€-125€


Soittimen vuokra käydään läpi soitinta lainattaessa.

Harvinaisten soittimien, baritonitorvi, fagotti, käyrätorvi, kontrabasso, oboe ja tuuba, vuokra on 65€ / lukukausi.  Sivuaineisilta ei näistä soittimista peritä vuokraa lainkaan.

Opiston oppilasmaksuja ositetaan vain seuraavissa tapauksissa:

a) uuden oppilaan opetus on alkanut vähintään 1 kuukauden jälkeen lukukauden alkamisesta
b) opetus on keskeytynyt pitkäaikaisen (1 kk) sairauden (lääkärintodistus) tai paikkakunnalta muuton vuoksi
c) jos oppilas keskeyttää opinnot kahden opetuskerran jälkeen, hän maksaa 50 €. Kolmannesta opetuskerrasta lähtien lukukausimaksu maksetaan kokonaisuudessaan. Tämä koskee vanhoja oppilaita.

Uusien oppilaiden enintään kahden opetuskerran jälkeen tapahtuvasta lopettamisesta ei peritä oppilasmaksua.

Opintojen keskeyttämisestä tai lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan välittömästi toimistoon kirjallisesti (sähköposti). Lukukausimaksu on maksettava, jos lopetus tapahtuu lukukauden alettua muusta kuin edellä mainituista ositukseen oikeuttavista syistä.

Oppilaan kotikunnan muuttuminen

Musiikkiopisto laskuttaa kunnilta oppilaskustannusten kuntaosuudet.  Mikäli oppilaan kotikunta vaihtuu, se vaikuttaa kuntien maksuosuuksiin seuraavan lukukauden alusta. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että opisto saa tiedon kotikunnan muutoksesta välittömästi. Mikäli muutto tapahtuu Lemille, Luumäelle, Savitaipaleelle, Taipalsaarelle tai Miehikkälään, tulee oppilaan huoltajan muuton yhteydessä varmistaa, että uusi kotikunta sitoutuu maksamaan oppilaskohtaisen kunnanosuuden.

Muskarin (muskari, soitinryhmät, soitinvalmennus) oppilasmaksuja ositetaan vain seuraavissa tapauksissa:

a) ensimmäistä kertaa muskariin tulevan lapsen opetus on alkanut vähintään 1 kuukauden jälkeen lukukauden alkamisesta
b) opetus on keskeytynyt pitkäaikaisen (1 kk) sairauden (lääkärintodistus) tai paikkakunnalta muuton vuoksi

Ensimmäistä kertaa muskariin (=uudet oppilaat) tulevat lapset voivat tutustua muskaritoimintaan kaksi kertaa ilmaiseksi.

Jos lapsi keskeyttää muskarin lukukauden neljän (4) ensimmäisen opetuskerran aikana, hän maksaa 50 €. Viidennestä opetuskerrasta eteenpäin lukukausimaksu maksetaan kokonaisuudessaan. Tämä koskee ensikertalaisia ja vanhoja muskarilaisia, soitinvalmennusta sekä karusellia (johtokunnan päätös 5.3.2014).

Opintojen keskeyttämisestä tai lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan välittömästi toimistoon kirjallisesti (sähköposti). Lukukausimaksu on maksettava, jos lopetus tapahtuu lukukauden alettua muusta kuin edellä mainituista ositukseen oikeuttavista syistä.