Lukukausimaksut 1.8.2019 alkaen

SOITINOPINNOT

Musiikkiopiston oppilas, pääaine 45min, 240€ / lukukausi
Musiikkiopiston oppilas, pääaine 60min, 282€ / lukukausi
Musiikkiopiston oppilas, sivuaine 30min, 100€ / lukukausi

MUSKARI

Varhaisiän musiikkikasvatus (muskari), 45min, 125€ / lukukausi - lappeenrantalaisille
Varhaisiän musiikkikasvatus (muskari), 45min, 151€ / lukukausi - ulkopaikkakuntalaisille
Sisarusmuskari, 125€ / lapsi / lukukausi - lappeenrantalaisille
Sisarusmuskari, 151€ / lapsi / lukukausi - ulkopaikkakuntalaisille

Soiva karuselli, 136€ / lukukausi - lappeenrantalaisille
Soiva karuselli, 162€ / lukukausi - ulkopaikkakuntalaisille

Soitinvalmennus (viulu, sello, piano, harmonikka, kantele, taskutrumpetti ja taskuklarinetti), 156€ / lukukausi - lapeenrantalaisille
Soitinvalmennus ryhmäopetus 30min/vkko 125€ / lukukausi - lappeenrantalaisille
Soitinvalmennus ryhmäopetus 30min/vkko 151€ / lukukausi - ulkopaikkakuntalaisille
Soitinvalmennus (viulu, sello, piano, harmonikka, kantele, taskutrumpetti ja taskuklarinetti), 182€ / lukukausi - ulkopaikkakuntalaisille

Muskarikuoro, ryhmän minimikoko 8 oppilasta, 63€ / lukukausi

muut maksut

Ryhmäopetus 63€ / lukukausi
Opintojen keskeytys 25€ / lukukausi, opinnot voi keskeyttää yhdeksi vuodeksi. (1.8.2019 alkaen)
Musapaja, 10 kertaa / lukukausi, ryhmän minimikoko 5 oppilasta, 100€
Ulkopuolisten tasosuoritus 60€
Ulkopuolisten todistus 10€
Kirjaamismaksu 10€
Opintokortin uusiminen 5€
Materiaalimaksu (1.8.2015 alkaen) 5€
Kannatusyhdistyksen jäsenmaksu 20€


SOITINVUOKRA 1.8.2019-1.8.2020

Soitinvuokra 50€ / lukukausi kaksi ensimmäistä lainavuotta. 
Kolmantena vuonna vuokra on 70€ / lukukausi.
Neljäntenä vuonna vuokra on 80€ / lukukausi.
Viidennestä vuodesta eteenpäin vuokra on 100€ / lukukausi.

Harvinaisten soittimien, baritonitorvi, fagotti, käyrätorvi, kontrabasso, oboe ja tuuba, vuokra pysyy 50 eurossa/lukukausi.  Sivuaineisilta ei näistä soittimista peritä vuokraa lainkaan.

Opiston ulkopuolisten soitinvuokra:

Kaksi ensimmäistä lainavuotta 80€ / lukukausi 
Kolmantena vuonna vuokra on 100€ / lukukausi.
Neljäntenä vuonna 120€ / lukukausi.
Viidennestä vuodesta eteenpäin vuokra on 150€ / lukukausi.


SOITINVUOKRA 1.8.2020 ALKAEN

Soitinvuokra on ensimmäisenä vuonna 50€ / lukukausi.
Toisena vuonna 100€ / lukukausi.
Kolmantena vuonna 200€ / lukukausi.
Neljäntenä vuonna 400€ / lukukausi.
Viidennestä vuodesta eteenpäin 800€ / lukukausi.

Opiston ulkopuolisten soitinvuokra:

Ensimmäisenä vuonna 80€ / lukukausi.
Toisena vuonna 160€ /lukukausi
Kolmantena vuonna 320€ / lukukausi.
Neljäntenä vuonna 640€ / lukukausi.
Viidennestä vuodesta eteenpäin 1280€ / lukukausi.


Opiston oppilasmaksuja ositetaan vain seuraavissa tapauksissa:

a) uuden oppilaan opetus on alkanut vähintään 1 kuukauden jälkeen lukukauden alkamisesta
b) opetus on keskeytynyt pitkäaikaisen (1 kk) sairauden (lääkärintodistus) tai paikkakunnalta muuton vuoksi
c) jos oppilas keskeyttää opinnot kahden opetuskerran jälkeen, hän maksaa 50€. Kolmannesta opetuskerrasta lähtien lukukausimaksu maksetaan kokonaisuudessaan. Tämä koskee vanhoja oppilaita.

Uusien oppilaiden enintään kahden opetuskerran jälkeen tapahtuvasta lopettamisesta ei peritä oppilasmaksua.

Opintojen keskeyttämisestä tai lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan välittömästi toimistoon kirjallisesti (sähköposti). Lukukausimaksu on maksettava, jos lopetus tapahtuu lukukauden alettua muusta kuin edellä mainituista ositukseen oikeuttavista syistä.

Oppilaan kotikunnan muuttuminen

Musiikkiopisto laskuttaa kunnilta oppilaskustannusten kuntaosuudet.  Mikäli oppilaan kotikunta vaihtuu, se vaikuttaa kuntien maksuosuuksiin seuraavan lukukauden alusta. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että opisto saa tiedon kotikunnan muutoksesta välittömästi. Mikäli muutto tapahtuu Lemille, Luumäelle, Savitaipaleelle, Taipalsaarelle tai Miehikkälään, tulee oppilaan huoltajan muuton yhteydessä varmistaa, että uusi kotikunta sitoutuu maksamaan oppilaskohtaisen kunnanosuuden.

Muskarin (muskari, soitinryhmät, soitinvalmennus) oppilasmaksuja ositetaan vain seuraavissa tapauksissa:

a) ensimmäistä kertaa muskariin tulevan lapsen opetus on alkanut vähintään 1 kuukauden jälkeen lukukauden alkamisesta
b) opetus on keskeytynyt pitkäaikaisen (1 kk) sairauden (lääkärintodistus) tai paikkakunnalta muuton vuoksi

Ensimmäistä kertaa muskariin (=uudet oppilaat) tulevat lapset voivat tutustua muskaritoimintaan kaksi kertaa ilmaiseksi.

Jos lapsi keskeyttää muskarin lukukauden neljän (4) ensimmäisen opetuskerran aikana, hän maksaa 50 €. Viidennestä opetuskerrasta eteenpäin lukukausimaksu maksetaan kokonaisuudessaan. Tämä koskee ensikertalaisia ja vanhoja muskarilaisia, soitinvalmennusta sekä karusellia (johtokunnan päätös 5.3.2014).

Opintojen keskeyttämisestä tai lopettamisesta pyydetään ilmoittamaan välittömästi toimistoon kirjallisesti (sähköposti). Lukukausimaksu on maksettava, jos lopetus tapahtuu lukukauden alettua muusta kuin edellä mainituista ositukseen oikeuttavista syistä.