Soitinvalmennus – soitellen satuun
Soitinvalmennus, valmennusopetus, soitinryhmäopetus, valmennusopetus - monta nimeä, yksi tarkoitus: antaa 6-8-vuotiaalle muskarilaiselle mahdollisuus tutustua eri soittimiin ja soittamisen salaisuuksien iloihin. Soitinvalmennuksen tehtävänä on antaa lapselle kokemuksen kautta tietoa soittamisesta, harjoittelusta ja musiikin maailmasta leikin, mielikuvituksen ja luovuuden avulla.

Lappeenrannan musiikkiopiston soitinryhmissä  eskari-ikäinen, 6-vuotias, lapsi saa valita soittimekseen viulun, sellon, alttoviulun, harmonikan, kanteleen, pianon, taskutrumpetin, taskuklarinetin, tenoritorven, pasuunan tai lyömäsoittimet. Usein kysytään miksi juuri nämä. Musiikkiopiston opettajat päättävät vuosittain ketkä opettavat pieniä lapsia ryhmissä. Lisäksi muutamat soittimet ovat myös kokonsa ja tekniikkansa vuoksi haasteellisia soitettavia ennen kouluikää, esim. eräät puhallinsoittimet. Soitinvalmennuksen opettajat ovat eri instrumenttien ammattitaitoisia opettajia.

Soitinvalmennuksen ensimmäinen vuosi painottuu 2-4 lapsen ryhmäopetukseen. Ryhmätuntien lisäksi voi lapsella olla lisäksi henkilökohtaisia hetkiä soitonopettajan kanssa. Kaikilla valmennusryhmien oppilailla on ensimmäisenä vuonna lähes sama ohjelmisto, jota harjoitellaan soittamaan leikkien, laulaen ja  liikkuen. Lukukausien päätteeksi lapset pääsevät soittamaan suureen valmennusoppilaiden orkesteriin.

Kevät- ja joulukonsertissa osaamisen riemu ja ilo luovat elämyksiä  niin soittajille kuin konserttiyleisölle, jossa istuvat tulevat soitivalmennuslaiset ja heidän huoltajansa. Konsertissa on aina ”Grande Finale”, jossa soitetaan yhdessä muutaman sävelen stemmoista kapellimestarin johdolla upeita ”teoksia”, jotka kuulostavat suurelta musiikilta. Opiston opettajat ovat sovittaneet ansiokkaasti tuttuja lastenlauluja esitettäviksi konserteissa.

Soitinvalmennukseen ilmoittaudutaan kevään sähköisen jatkoilmoittautumisen yhteydessä. Kaikki soittamaan haluavat lapset kutsutaan toukokuussa soveltuvuusarviointiin. Tilaisuudessa ei varsinaisesti  tehdä musikaalisuustestejä vaan soitonopettajat katsovat lähinnä sorminäppäryytttä,  käsien motoriikkaa, koordinaatiota yms. Valmennusopetuksessa voi olla aina peruskoulun toisen luokan loppuun asti. Karuselliryhmästä voi hakeutua soitinvalmennukseen ensimmäisen karusellivuoden jälkeen. Mikäli ryhmissä on tilaa, voi soitinvalmennukseen hakeutua myös muskarin ulkopuolelta. Tästä ilmoitetaan erikseen opiston kotisivulla.

Kun lapsi on saanut tutustua omaan soittimeensa, on hänellä halutessaan mahdollisuus pyrkiä varsinaiseksi musiikkiopiston oppilaaksi. Monet lapset ovatkin jatkaneet musiikkiopistossa musiikillista polkuaan – jotkut jopa ammattilaisiksi asti.