TERVETULOA muskariIN


MUSKARIRYHMÄT 2022-23 pääset katsomaan TÄSTÄ.

Ilmoittaudu musiikkiopisto@lprmo.fi tai 0400 770 228.


MUSKARI - LAULUN JA LEIKIN SEIKKAILUMAA 2022-23

Muskaritunneilla seikkaillaan musiikin maailmassa ja opitaan musiikin perustaitoja kokonaisvaltaisesti leikin, liikunnan, oman tekemisen ja tarinoiden kautta. Lapset pääsevät tutustumaan myös musiikkiopiston muuhun toimintaan ja saavat lähikosketuksen musiikin harrastamiseen.

Musiikki edistää lapsen oppimis- ja keskittymistaitoja. Ryhmässä toimiminen puolestaan edistää lapsen sosiaalisia yhteistyötaitoja. Lappeenrannan musiikkiopiston tarjoama varhaisiän musiikkikasvatus on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää, opetussuunnitelman ohjailemaa toimintaa.

Muskari vahvistaa mm. lapsen hienomotoriikkaa, keskittymiskykyä, itsetuntoa, ilmaisukykyä ja ryhmätyöskentelytaitoja. Kaikki ovat taitoja, joista lapselle on hyötyä niin koulukäynnissä kuin missä tahansa harrastuksessa. Opiskelun vaikutus saattaa näkyä vasta myöhemmin elämässä esimerkiksi taideharrastuksena tai ammatinvalinnassa.

SYKSYN ALOITUKSESTA TIEDOTAMME MYÖHEMMIN.

Opetuskertoja lukuvuoden aikana on yhteensä 32. Nämä sisältävät mm. joulu- ja kevätjuhlat sekä muut mahdolliset muskarin tapahtumat. Tapahtumat voivat olla mm. muskarin konsertteja, teemapäiviä sekä juhlia. Opettajasi tiedottaa näistä tapahtumista heti lukukauden alussa.

vauvamuskarit

Tunneilla luodaan myönteinen musiikkikuva ja hyvän olon tunteen saavuttaminen musiikin avulla, tuetaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta syli- ja kosketusleikein sekä kannustetaan vanhempaa ottamaan katsekontaktia vauvaan. Vanhemman liikkuessa ja tanssiessa sylissä oleva vauva kokee musiikin sykkeen ja sen vaihtelut. Lauluja toistetaan useita kertoja monin eri työtavoin hyödyntäen eri aistikanavia, näin oppiminen on syvempää ja moniulotteisempaa. Tunneilla luodaan rauhallinen tunnelma ja kuunteluympäristö, joka antaa lapselle tilaa havainnoida ja kokeilla sioita itse, omassa tahdissaan.

1-vuotiaat

Tunneilla luodaan pohja varsinaisille musiikkileikkiryhmille lapselle tutun oman aikuisen kanssa tarjoamalla monipuolisesti erityylistä musiikkia klassisesta rytmimusiikkiin ja lastenlauluista kansanmusiikkiin. Koetaan laulujen, lorujen ja musiikin syke liikkuen, körötellen, taputten ja soittaen itse ja yhdessä vanhemman kanssa. Tunneilla kannustetaan lasta toimimaan yhä itsenäisemmin osana ryhmää.

2-vuotiaat

Tunneilla luodaan pohja varsinaisille musiikkileikkiryhmille lapselle tutun oman aikuisen kanssa tarjoamalla monipuolisesti erityylistä musiikkia klassisesta rytmimusiikkiin ja lastenlauluista kansanmusiikkiin. Koetaan laulujen, lorujen ja musiikin syke liikkuen, körötellen, taputten ja soittaen itse ja yhdessä vanhemman kanssa. Tunneilla kannustetaan lasta toimimaan yhä itsenäisemmin osanan ryhmää.

3-vuotiaat

Tunneilla toimitaan itsenäisesti ilman vanhempia. Harjoitellaan kuuntelun taitoa erilaisten kuunteluleikkien avulla. Lasta rohkaistaan kokeilemaan soittamista yhdessä ryhmän kanssa. Lasta rohkaistaan oman äänen käyttöön lauluissa ja loruissa. Loruttelu ja laulaminen auttavat lasta myös selkeämpään artikulointiin sekä kehittävät puheintonaatiota ja muistia. Harjoitellaan musiikissa esiintyviä käsitepareja hiljaa-voimakkaasti, hitaasti-nopeasti, korkea-matala, samanlainen-erilainen laulamalla, liikkumalla ja soittamalla.

4-vuotiaat

Tunneilla hyödynnetään lapsen kertynyttä sanavarastoa monisanaisempiin loruihin ja lauluihin. Pyritään löytämään yhteinen syke liikkeessä, laulussa ja soitossa. Harjoitellaan kaikurytmien ja rytmiostinatojen toistamista sekä musiikin käsitepareja hiljaa-voimakkaasti, hitaasti-nopeasti, korkea-matala, samanlainen-erilainen laulamalla, liikkumalla ja soittamalla. Soitetaan yhdessä marakasseja, kapuloita, rumpuja, laattasoittimia ja boomwhackereita. Yhteismusisointi auttaa myös sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä.

5-vuotiaat

Tunneilla lasta rohkaistaan oman äänen käyttöön. Tutustutaan kanteleeseen ja nokkahuiluun. Harjoitellaan yhteisen sykkeen ja toistuvien rytmisten ostinatokuvioiden säilyttämistä liikkeessä, soitossa ja laulussa. Yhteismusisoinnissa opetellaan kuuntelemaan muita ja odottamaan omaa vuoroa. Musiikkiliikunnassa harjoitellaan haastavampia koordinaatiota kehittäviä liikkeitä ja hahmotetaan tanssin, liikkeen sekä kuuntelun avulla musiikin muotoa tarkemmin.

Karuselli eskarilaisille, 1. ja 2. luokkalaisille

Karusellissa soitetaan muskarissa opittuja lauluja ja tutustutaan monipuolisesti eri soittimiin: ukulele, kantele, nokkahuilu, laattasoittimet, rummut, erilaiset lyömäsoittimet. Tunneilla soitetaan paljon yhdessä ja erikseen. Karusellilaiset osallistuvat erilaisiin tapahtumiin ja järjestävät omia konsertteja ja soitinesittelyjä uusille ja muskarissa jo oleville lapsille. Lapset saavat tunneilla tietoa musiikkiopistossa soitettavista instrumenteista, opiston pääsykokeista yms.

 Erityislasten muskari alle kouluikäisille lapsille 


Tämä muskari on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville lapsille, jotka voivat osallistua tunneille joko yksin tai oman avustajan/vanhemman kanssa. Opetus järjestetään pienryhmänä jossa toimii kaksi opettajaa. Muskaritunnilla lauletaan, soitetaan, kuunnellaan musiikkia sekä tehdään musiikkia yhdessä. 
Paikka: Lappeenrannan musiikkiopiston muskariluokka (Koulukatu 36)
aika: tiistaisin klo 17.45-18.30
hinta: 125€ / oppilas ryhmä alkaa jos ryhmässä on 5 opiskelijaa
ilmoittautumiset ja lisätiedot 11.8 alkaen 
Terhi Kolehmainen p. 044-378 4561, terhi.kolehmainen@lprmo.fi


Ukulele-ryhmä 3-5 lk. lapsille

Ukulele-ryhmä on tarkoitettu 3-5-luokkalaisille. Tunneilla opitaan ukulelen soiton lisäksi rytmiikkaa ja yhteismusisointitaitoja. Tunnit soveltuvat vasta-alkajille tai jo aiemmin ukulelea soittaneille.