TERVETULOA muskariIN


Musiikkiopisto tarjoaa muskariryhmiä ikäryhmittäin alle kouluikäisille lapsille.

Opetuspaikat ovat Koulukatu 36, Joutsenossa Keskuskatu 6, Sammonlahdessa Sammontori 2, 2.krs.

Muskarilaisten ilmoittautuminen sähköisesti osoitteessa lprmo.eepos.fi

Ryhmien aikataulut, opetuspaikat ja opettajat näet lukujärjestyksestä.  

Musiikkileikkikoulussa on tavoitteellinen, asteittain etenevä opetussuunnitelma, joka on rakennettu musiikkiopiston opintoihin johtavaksi poluksi.


Aikuisten ”maanantaijamit”


Rytmiikkaa, musiikillista keksimistä, leikkiä, laulua, soittoa, improvisointia, yhdessä tekemistä.

Aloita viikkosi rennon letkeästi porukalla jamitellen. Luvassa musiikin kokemista ja yhdessä tekemistä ilman suurempia paineita. Et tarvitse aiempaa musiikkitaustaa, soitto tai laulutaitoa. Riittää että olet ja uskallat heittäytyä porukkaan mukaan.

Paikka: Musiikkiopiston muskariluokka 
Vetäjä: Terhi Kolehmainen p. 044-378 4561, terhi.kolehmainen@lprmo.fi
Hinta 10€/kerta, ryhmä alkaa 7 osallistujalla.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot opiston toimistosta, p. 0400 770 228


Masumuskarit odottaville äideille

Tunneilla tutustutaan yhteismusisointiin omien taitojen pohjalta. Kosketuksen ja äidin liikkeen kautta tarjotaan vauvalle mahdollisuuksia hahmottaa ympäröivää maailmaa. Liikkuminen ryhmässä tehdään omaa kehoa kuunnellen. Rentoudutaan musiikin, äänenkäytön ja erilaisten rentoutumisharjoitusten avulla. Pidetään mielessä myös tuleva synnytys. Vauvan ympäröiminen musiikilla on kuin istuttaisi kukan ravinteikkaalle maaperälle.

vauvamuskarit

Tunneilla luodaan myönteinen musiikkikuva ja hyvän olon tunteen saavuttaminen musiikin avulla, tuetaan lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta syli- ja kosketusleikein sekä kannustetaan vanhempaa ottamaan katsekontaktia vauvaan. Vanhemman liikkuessa ja tanssiessa sylissä oleva vauva kokee musiikin sykkeen ja sen vaihtelut. Lauluja toistetaan useita kertoja monin eri työtavoin hyödyntäen eri aistikanavia, näin oppiminen on syvempää ja moniulotteisempaa. Tunneilla luodaan rauhallinen tunnelma ja kuunteluympäristö, joka antaa lapselle tilaa havainnoida ja kokeilla sioita itse, omassa tahdissaan.

1-vuotiaat

Tunneilla luodaan pohja varsinaisille musiikkileikkiryhmille lapselle tutun oman aikuisen kanssa tarjoamalla monipuolisesti erityylistä musiikkia klassisesta rytmimusiikkiin ja lastenlauluista kansanmusiikkiin. Koetaan laulujen, lorujen ja musiikin syke liikkuen, körötellen, taputten ja soittaen itse ja yhdessä vanhemman kanssa. Tunneilla kannustetaan lasta toimimaan yhä itsenäisemmin osana ryhmää.

2-vuotiaat

Tunneilla luodaan pohja varsinaisille musiikkileikkiryhmille lapselle tutun oman aikuisen kanssa tarjoamalla monipuolisesti erityylistä musiikkia klassisesta rytmimusiikkiin ja lastenlauluista kansanmusiikkiin. Koetaan laulujen, lorujen ja musiikin syke liikkuen, körötellen, taputten ja soittaen itse ja yhdessä vanhemman kanssa. Tunneilla kannustetaan lasta toimimaan yhä itsenäisemmin osanan ryhmää.

3-vuotiaat

Tunneilla toimitaan itsenäisesti ilman vanhempia. Harjoitellaan kuuntelun taitoa erilaisten kuunteluleikkien avulla. Lasta rohkaistaan kokeilemaan soittamista yhdessä ryhmän kanssa. Lasta rohkaistaan oman äänen käyttöön lauluissa ja loruissa. Loruttelu ja laulaminen auttavat lasta myös selkeämpään artikulointiin sekä kehittävät puheintonaatiota ja muistia. Harjoitellaan musiikissa esiintyviä käsitepareja hiljaa-voimakkaasti, hitaasti-nopeasti, korkea-matala, samanlainen-erilainen laulamalla, liikkumalla ja soittamalla.

4-vuotiaat

Tunneilla hyödynnetään lapsen kertynyttä sanavarastoa monisanaisempiin loruihin ja lauluihin. Pyritään löytämään yhteinen syke liikkeessä, laulussa ja soitossa. Harjoitellaan kaikurytmien ja rytmiostinatojen toistamista sekä musiikin käsitepareja hiljaa-voimakkaasti, hitaasti-nopeasti, korkea-matala, samanlainen-erilainen laulamalla, liikkumalla ja soittamalla. Soitetaan yhdessä marakasseja, kapuloita, rumpuja, laattasoittimia ja boomwhackereita. Yhteismusisointi auttaa myös sosioemotionaalisten taitojen kehittymistä.

5-vuotiaat

Tunneilla lasta rohkaistaan oman äänen käyttöön. Tutustutaan kanteleeseen ja nokkahuiluun. Harjoitellaan yhteisen sykkeen ja toistuvien rytmisten ostinatokuvioiden säilyttämistä liikkeessä, soitossa ja laulussa. Yhteismusisoinnissa opetellaan kuuntelemaan muita ja odottamaan omaa vuoroa. Musiikkiliikunnassa harjoitellaan haastavampia koordinaatiota kehittäviä liikkeitä ja hahmotetaan tanssin, liikkeen sekä kuuntelun avulla musiikin muotoa tarkemmin.

Karuselli eskarilaisille, 1. ja 2. luokkalaisille

Karusellissa soitetaan muskarissa opittuja lauluja ja tutustutaan monipuolisesti eri soittimiin: ukulele, kantele, nokkahuilu, laattasoittimet, rummut, erilaiset lyömäsoittimet. Tunneilla soitetaan paljon yhdessä ja erikseen. Karusellilaiset osallistuvat erilaisiin tapahtumiin ja järjestävät omia konsertteja ja soitinesittelyjä uusille ja muskarissa jo oleville lapsille. Lapset saavat tunneilla tietoa musiikkiopistossa soitettavista instrumenteista, opiston pääsykokeista yms.