Musiikkiluokalle valitaan lappeenrantalaisia koululaisia, jotka läpäisevät hyväksytysti musiikkiopiston ja koulun yhdessä järjestämän valintakokeen. Musiikkiopiston oppilaina jo oleville järjestetään vain valintakokeeseen kuuluva haastattelu, ryhmämusisointiosuus ja laulunäyte (paitsi jos hakijoiden joukossa on jo musiikkiopiston oppilaina olevia enemmän kuin 16, jolloin kaikki hakijat, myös jo musiikkiopistoon aiemmin hyväksytyt, suorittavat kaikki valintakokeen osat - musikaalisuustesti, haastattelu, ryhmämusisointiosuus ja laulunäyte. Kokeen yhteydessä (laulunäyte) hakijan on esitettävä jokin seuraavista lastenlauluista ilman säestystä: "Tuiki, tuiki tähtönen, Pii, pii pikkuinen lintu, Vaarilla on saari tai Hinajalaulu". Kappaleet voi esittää myös muulla kielellä kuin suomeksi. Musiikkiluokan oppilas ei voi valita muuta erityispainotusta peruskoulun aikana.


musiikkiluokalle haku

Musiikkiluokka alkaa kolmantena kouluvuotena ja jatkuu koko peruskouluajan yhdeksännen luokan loppuun. Musiikkiluokalle valittu ei voi myöhemmin hakea mihinkään muuhun Lappeenrannan kaupungin ylläpitämään erityispainotusryhmään. Musiikkiluokalle valitaan lappeenrantalaisia koululaisia luokanopettajien arvion ja musiikkiopiston valintakokeen perusteella.

Hakuaika musiikkiluokalle on toisena kouluvuotena tammikuussa. Oppilas osallistuu helmikuussa musiikkiopistolla pidettävään valintakokeeseen. Koe sisältää erilaisia laulu- ja rytmitehtäviä, joiden avulla arvioidaan edellytyksiä omaksua musiikin eri osa-alueiden taitoja. Kokeen yhteydessä hakijan on esitettävä jokin tuttu laulu ilman säestystä. Musiikkiopiston oppilaiksi jo aikaisemmin valintakokeen perusteella otettujen osalta valintakoe koostuu lapsen oman opettajan arviosta ja musiikkiluokkien opettajien haastattelusta. Musiikkiluokalle hakemisesta ja oppilaaksiotosta ilmoitetaan Wilmassa huoltajille.

Mikäli oppilas vastaanottaa haun yhteydessä saadun opiskelupaikan Lappeenrannan musiikkiopistolta, tulee hänelle henkilökohtainen soitin, jonka opetus tapahtuu iltapäivisin tai iltaisin musiikkiopistolla. Soitinopetuksen määrä on 45 – 60 minuuttia viikossa henkilökohtaisena opetuksena. Soittotaidon kehittyessä opinto-ohjelmaan sisältyy musiikkiopiston opetussuunnitelman mukaisesti yhteissoitto.

9-vuotiaalle soveltuvia soittimia ovat huilu, oboe, klarinetti, käyrätorvi, trumpetti, pasuuna, tuuba, saksofoni, baritonitorvi, piano, harmonikka, lyömäsoittimet, kantele, kitara, sähkökitara, viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso ja sähköbasso. Sukupuolella ei ole vaikutusta soittimen valintaan. Pianoon valittavalla tulee olla kotona harjoituskäyttöön soveltuva akustinen piano, ei sähköpiano. Musiikkiluokan oppilaiden soitinvalinnoilla pyritään antamaan mahdollisimman monelle oppilaalle mahdollisuus yhdessä soittamiseen. Se on yksi musiikin harrastuksen innostavimpia tekijöitä. Musiikkiopiston kulloinenkin opettajatilanne asettaa puitteet soitinjakaumalle.

Valintakokeeseen ilmoittautumisen yhteydessä pyrkijä esittää toivomuksensa soittimesta, jota haluaa ryhtyä opiskelemaan. Ensisijaisen toivomuksen lisäksi pyrkijän on hyvä esittää myös vaihtoehtoinen soitintoivomus siltä varalta, että valintakokeen hyväksymisestä huolimatta ensisijaiseen soittimeen ei oppilaspaikkatilanteen vuoksi voida ottaa oppilaita. Soitinvalinnan voi jättää myös avoimeksi, jolloin musiikkiopisto antaa oman ehdotuksensa. Soitinvalinnat vahvistetaan huoltajan sähköpostiin kesäkuussa valintakoetulosten julkistamisen yhteydessä. 

OPPILASMAKSUT

Huoltajat vastaavat musiikkiopiston lukukausimaksuista.

Koulumatkat

Musiikkiluokka on toissijainen koulu. Kaupunki ei järjestä kuljetusta toissijaiseen kouluun. Edellytyksenä musiikkiluokalle ottamiselle on, että huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Niille, joille Kimpisen koulu on ensisijainen koulu, koulukuljetus järjestetään ensisijaisen koulupaikan kriteerien mukaisesti.

OPISKELU

Lappeenrannan musiikkiluokat toimivat yleisopetuksen rinnalla tarjoten oppilaille painotettua musiikinopetusta eli musiikin opetuksen määrä on normaalia suurempi. Musiikin perusteita eli nuotinluku- ja kirjoitustaitoa opiskellaan jo kolmannelta luokalta alkaen ja jatketaan koko peruskoulun ajan. Musiikin perusteiden opetuksessa tehdään yhteistyötä musiikkiopiston kanssa. Musiikkituntien lisäksi oppilailla on mahdollisuus osallistua erilaisiin kerhoihin. Kimpisen yhtenäiskoulussa kerhoja on myös muissa taide- ja taitoaineissa, joten esim. liikunnasta kiinnostunut musiikkiluokan oppilas saa mahdollisuuksia myös ko. aineen harrastamiseen koulupäivän yhteydessä.

Kaikki musiikkiluokat esiintyvät runsaasti. Erilaiset vuoden aikana pidettävät juhlatilaisuudet ovat esimerkkejä tilanteista, joihin musiikkiluokilta pyydetään esiintyjiä. Oppilaat saavat näin ollen musiikkiluokka-aikanaan paljon esiintymiskokemusta. Esiintymisillä ja pitkäjänteisellä harjoittelulla on huomattu olevan positiivinen vaikutus oppilaiden yleisiin opiskelutaitoihin. Musiikkiluokkalainen on myös vastuullinen koululainen.

Musiikkiluokat ovat toimineet Lappeenrannassa vuodesta 1967 lähtien. Toiminta on vakiintunut kokonaisuudeksi, jossa musiikkiluokat käyvä oppilas saa normaalin perusopetuksen lisäksi vahvan musiikillisen peruskoulutuksen. Musiikkia on muodossa tai toisessa käytännössä joka koulupäivä. Opetus koostuu monipuolisesta laulamisesta, soittamisesta ja musiikkitiedosta eri muodoissaan.